Въведение за български научни институти

CSI е българска фирма, чиято цел е насърчаване на чуждестранни компании към научно-изследователска дейност в България. CSI търси връзки с компании и фирми, които проявяват интерес към изследвания в областта на химията. Веднъж открита заинтересуваната компания, задача на CSI е да осигури “среща” на изискванията на компанията със способностите и възможностите на българските учени и изследователи. CSI организира колектив от научни работници и ръководи изследванията с оглед компанията да получи желания научен продукт в желания срок.

Кои сме ние

CSI е основана от Ричард Смитс. Той има докторска степен от Университета в Твенте, Холандия, едногодишна специализация в Токийския Университет, Япония. В продължение на няколко години работи в изследователския отдел на компания “Халдор Топсьо”, Дания, производител на катализатори, където натрупва опит в управление на изследователски договори в Русия и България.

Нашата философия

Дълбоко убеждение на CSI е, че поради високото равнище на образование в България и голямата разлика в цената на работната сила между България и ЕС, Япония, САЩ, всички въвлечени страни имат възможност да спечелят при изнасяне на изследователска дейност в български научен институт чрез CSI. Чуждестранната компания ще получи изследователски капацитет с високо качество, но на цена, по-ниска от цената, която плаща, ако самостоятелно извършва изследването; изследователският институт в България ще получи допълнителни средства, които ще му дадат възможност да поднови и обогати наличната база, а изпълнителите по договора ще получат добавка към доходите си. От друга страна, институтът и изследователите ще имат поглед към изследователските изисквания на обществото, което ще е полезно за прехода на България от икономика, основана на ниските доходи към икономика, основана на високи технологии. CSI цели да разпредели справедливо ползите между всички участници в евентуалния Договор.

Как работим ние

След намиране на чуждестранната компания, CSI, в сътрудничество с институти и катедри ще организира работен колектив от онези изследователи, които са най-добре подготвени да изпълнят задачите на Договора, поставени от съответната компания. Научните работници могат да са от различни изследователски институти, ако е необходимо. Ще бъде посочен ръководител на Договора, който ще организира ежедневната работа, ще провежда седмични срещи, ще осигурява развитието на работата според плана, ще пише отчети за работата и т.н. CSI ще помага при управлението на Договора и при следване на посоката на работата, като следи за получаване на практически приложими резултати. Работният колектив е отговорен пред ръководителя на Договора, ръководителят на Договора е отговорен пред CSI (и пред прекия си ръководител в института), CSI отговаря пред чуждестранната компания-клиент. По време на изпълнението на Договора CSI ще посредничи между работния колектив и компанията-клиент, като осигурява взаимодействие между всички участници за изпълнението на задачите по Договора, поставени от компанията-клиент. CSI отговаря за предаване на цялата информация, свързана с Договора, на съответната компания.

Какво ни е необходимо

Необходим е широк поглед на CSI върху изследователските възможности в България, за да се осигури бърз отклик при проявен интерес от чуждестранна компания. За тази цел CSI създава банка-данни на изследователските групи в България. Ако сте заинтересуван/а да бъдете представен/а в тази банка-данни, моля изпратете съобщение на Richard Smits със запитване за въпросник. Попълнете въпросника и го върнете прикачен към електронно писмо. Ако имате въпроси, моля обърнете се към Ричард Смитс. Той може да представи CSI във Вашия Институт, ако желаете.